• Đầm chữ A

  295.000 

  Mầu sắc: Xanh

  Chất liệu: Vải Cát Hàn
  Size: M | L

  Ngực:     M: 86    L: 89

  Eo:         M: 69     L: 72

  Mông:    M: 89     L: 92

  – Đầm chữ A

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

 • Đầm Suông

  295.000 

  Mầu sắc: Xanh

  Chất liệu: Vải Cát Hàn
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy Suông

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

 • Váy Cotton

  295.000 

  Mầu sắc: Xanh

  Chất liệu: Cotton dày
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy ôm body

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

 • Váy liền thân

  290.000 

  Mầu sắc: Đỏ mận

  Chất liệu: Vải Cát Hàn
  Size: M | L

  Ngực:     M: 86    L: 89

  Eo:         M: 69     L: 72

  Mông:    M: 89     L: 92

  – Váy liền thân

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

 • Đầm ôm body, chất liệu cotton

  270.000 

  Mầu sắc: Xanh kẻ đen

  Chất liệu: Cotton
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy ôm body

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

 • Đầm ôm body, tay cách điệu

  380.000 

  Mầu sắc: Xanh

  Chất liệu: Vải Xước nhung
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy body

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

 • Đầm ôm body, tay cách điệu

  380.000 

  Mầu sắc: Đen

  Chất liệu: Vải Xước nhung
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy body

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

 • Đầm ôm body, tay cách điệu

  380.000 

  Mầu sắc: Cam

  Chất liệu: Vải Xước nhung
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy body

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

 • Đầm ôm body, tay cách điệu

  380.000 

  Mầu sắc: Đỏ

  Chất liệu: Vải Xước nhung
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy ôm body

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

   

 • Đầm ôm body

  Mầu sắc: Ghi

  Chất liệu: Vải Tuyết mưa cao cấp
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy ôm body

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

  GIÁ LIÊN HỆ

 •  Đầm chữ A vạt cách điệu, thêu thủ công vai áo.

  Mầu sắc: Đỏ

  Chất liệu: Vải Chéo Thái cao cấp
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Đầm chữ A cách điệu

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

  GIÁ LIÊN HỆ

 • Đầm ôm body

  Mầu sắc: Tím Sim

  Chất liệu: Vải Tuyết mưa cao cấp
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy ôm body

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

  GIÁ LIÊN HỆ

 • Đầm ôm body

  Mầu sắc: Đen

  Chất liệu: Vải Tuyết mưa cao cấp
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy ôm body

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

  GIÁ LIÊN HỆ

 • Váy tầng 2

  Mầu sắc: Ghi

  Chất liệu: Vải Cát Hàn
  Size: S | M

  Ngực:  S: 83    M: 86

  Eo:       S: 66      M: 69

  Mông:   S: 86    M: 89

  – Váy 2 tầng

  – Giặt với nước lạnh

  – Ủi mặt trái ở chế độ bình thường

  * Sản phẩm được sản xuất liên tục

  GIÁ LIÊN HỆ